Lokální distribuční soustava 1073 - Zóna Planá

LDS 10736 - Zóna Planá - seznam důležitých kontaktů

Ing. Michal Čermák

+420 602154998

m.cermak@proenerga.cz

Ing. Zdeněk Čermák

+420 602409208

cermak@cb-auto.cz

Metoděj Kehm

+420 724022077

mita.kehm@gmail.com

LDS 10736 - Zóna Planá - pravidla provozu

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (společná část)

Seznam souvisejících předpisů

Seznam formulářů

Kvalita napětí v LDS, způsoby jejího zjišťování a hodnocení

Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele lokální distribuční soustavy

Fakturační měření

Standardy připojení k lokální distribuční soustavě

LDS 10736 - Zóna Planá - havarijní plán

Havarijní plán

Příloha havarijního plánu č. 1

Příloha havarijního plánu č. 2

Příloha havarijního plánu č. 3

Příloha havarijního plánu č. 4

LDS 10736 - Zóna Planá - plán rozvoje LDS

Plán rozvoje LDS Zóna Planá

ProEnerga s.r.o.

M. Horákové 1477, 370 05 Č. Budějovice

IČ: 28144236 DIČ: CZ28144236

 

Spisová značka: C 20208 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích